2001-2018 FÓRUM DIZAJNU

Výstava slovenských návrhárov na veľtrhu nábytku.

Počas tejto opakujúcej sa udalosti som vždy navrhoval celkový vizuál a logo udalosti, ktoré sa premietli do online aj tlačeného výstupu. Občas som mal možnosť spolupracovať aj na vzhľade samotnej výstavy.

SCD
Designum
Rok: 2001, 2004, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Úloha: identita a logo značky, redakčné a tlačené materiály
Moja rola: konzultant, umelecký riaditeľ, dizajnér
Klient: Slovenské centrum dizajnu