Počas štúdia a neskoršej výučby na akadémii som si uvedomil, aké dôležité je pre profesionálny rast dostať možnosť stretnúť kvalitného učiteľa, majstra vo svojom odbore, najlepšie priamo z praxe. Za veľmi dôležitú považujem aj medzinárodnú výmenu a vzájomnú spoluprácu študentov na projektoch.

teaching

VŠVU Bratislava
2001-2006
PdFUK Bratislava
2010

lecturing