Byť Ideamaker by bolo super, ale nemám čas realizovať všetky nápady, čo mi prídu na myseľ, preto sa považujem viac za Ideaminera. Tu nájdete výber z mojich projektov, ktoré ma naozaj potešili, alebo ich sám považujem za dôležité.

aktuálne projekty

dokončené projekty

NIČ ZVLÁŠTNE

foto/video

VIDLIČKA

foto/video

ISTÁ OSOBA

poznámky o živote

ROZZZKAZ

básničky pre deti

MEĐUNAROD

krátky film

pripravované projekty

školenia a šou

tajný život papiera