ISTÁ OSOBA

istá osoba omylom odpálila zábavnú pyrotechničku
...

Projekt ISTÁ OSOBA je kreatívna hra so slovami, frázami, idiomami a ich zdanlivým významom. Ide o zbierku vyše 250 dobro i zlomyseľných poznámok na margo fiktívnej postavy, ktorá môže byť kýmkoľvek z nás.