Okrem samotného grafického dizajnu rád pracujem na projektoch, ktoré ma potrebujú, alebo ktoré si myslím, že potrebuje naša spoločnosť. Jedná sa hlavne o kultúrne projekty, výstavy a workshopy pre študentov dizajnu.

občianske združenie POSTER

galéria FreeDom

klub BuryZone

Tolerance 2, Klarisky, Bratislava, kurátor (2020)
Tolerancia, Most SNP, Bratislava, kurátor (2020)
Lech Majewski – Head in Picture, Poľský inštitút, Bratislava, kurátor (2019)
ROZZZKAZ, Facebook, texty, projektový manažér (2019)
Workshop FAKE NEWS, Trnava, projektový manažér (2018)
TPT 2018, Trnava, projektový manažér, kurátor (2018)
Eduardo Barrera Arambarri – Post the motherposting posters, FUGA, Bratislava, kurátor (2016)
FORK – installation for today, Facebook, foto, video, projektový manažér (2016)
ISTÁ OSOBA, Facebook, texty, projektový manažér (2016)
APOSTERIORI, Slovenský inštitút, Varšava, kurátor (2015)
TPT 2015, Trnava, projektový manažér, kurátor (2015)
István Orosz v Satelite, Galéria Satelit, Bratislava, kurátor (2012)
Workshop POSTER TO STREET AND STREAM, Trnava, projektový manažér, lektor (2012)
TPT 2012, Trnava, projektový manažér, kurátor (2012)
Workshop TYPO-TOPO, Báhoň, projektový manažér, kurátor (2011)
Workshop RURAL POSTER, Báhoň, projektový manažér, kurátor (2009)
TPT 2009, Trnava, člen organizačného výboru (2009)
Galéria FREEDOM, Báhoň, zakladateľ, projektový manažér (2008-2011)
TPT 2006, Trnava, člen organizačného výboru (2006)
MASA – Mars Affairs Space Agency, Mobilné Štúdiá, Bratislava, lektor (2006)
Workshop World Culture, VŠVU, Bratislava, spoluorganizátor (2006)
Workshop DROP-IN, VŠVU, Bratislava, spoluorganizátor (2004)
Workshop ***** POSTER, VŠVU, Bratislava, spoluorganizátor (2003)
MULTIPLACE Festival, Bratislava, spoluzakladateľ (2002)
Za Gagarinom Festival, Bratislava, spoluorganizátor (2001)
BURYZONE Klub a galéria, Bratislava, spoluzakladateľ, projektový manažér (2001-2003)
Workshop SCP, Ružomberok, spoluorganizátor (1993)