ROZZZKAZ

Ďateľ

Raz, keď Ďuro ako drevo tvrdo spal,
na čelo mu niekoľkokrát ktosi zaklopal.
Pootváral všetky oči, ba aj hlavu vytočil,
kým milého návštevníka celkom nezočil.
Ja viem, že už tušíš, kto bol páchateľ,
to k Ďurovi na návštevu prišiel Pán ďateľ.


V projekte ROZZZKAZ (rozprávky zo zvieracej kazajky) som sa zameral na tvorbu mierne strelených básničiek o zvieratkách pre deti predškolského veku, ktoré sme spolu s ilustrátorom Durom uverejňovali na Facebooku od roku 2019.

Vážení nerodičia a rodičia!
Kto nemá dieťa, ten nech si požičia.
Máme pre vás na každý deň bájky,
čo sa sypú zo zvieracej kazajky.

Keďže občas upadáme v marazmus
mali by sa čítať ďeťom 4+.
Čo sa ľúbi, tomu dajte páčik,
čo neľúbi to okaká vtáčik.