2010-2021 SPOLOK MARTINA RÁZUSA

Návrh pre potreby kultúrneho občianskeho združenia.
Od roku 2010 nepretržite spolupracujem s SMR, najmä na projekte Sláva Šľachetným. A ako čas plynie, občas potrebujú aj letáky, plagáty a logá ďalších projektov a udalostí.
Rok: 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021
Úloha: identita a logo značky, redakčné a tlačené materiály
Moja rola: umelecký riaditeľ, dizajnér
Klient: Spolok Martina Rázusa