2001-2002 časopis RUD

Časopis zameraný na remeslo, umenie a dizajn.
V roku 2001 som pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby navrhol logo a výzor novovytvoreného časopisu RUD. Časopis bol zameraný na remeslá, umenie a dizajn. Grafický návrh obálok a jednotlivých čísel som robil prvé dva roky jeho existencie.
Rok: 2001, 2002
Úloha: identita a logo značky, redakčné a tlačené materiály
Moja rola: konzultant, umelecký riaditeľ, dizajnér
Klient: ÚĽUV - Ústredie ľudovej umeleckej výroby