362-Žúbor-Martin-3

bodové hodnotenie:


2. Pieštanské bahno (peloid)Pieštany za svoju povesť vďačia aj unikátnemu sírnemu bahnu, ktoré je tým pravým pokladom kúpeľov a patrí medzi najkvalitnejšie a najznámejšie peloidy na svete. Podľa dávnej legendy sa zranený páv niekoľko týždňov kúpal vo vyhĺbenine s termálnou vodou, pričom sa dostal až k bahennému okraju a uzdravil sa. Bahno je symbolicky zobrazené v podobe páva, ktorý odieva telo a pomáha sa mu uzdraviť.