361-Žúbor-Martin-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň, nevhodná kompozícia
3. Kostol svätej Margity AntiochijskejKostol leží pri obci Kopčany, prvá zmienka o ňom je z roku 1392. Jeho najstaršia stavebná fáza je datovaná do 9. – 10. storočia, vďaka čomu patrí k najstarším stojacim stavbám na Slovensku a medzi kostoly s možným Veľkomoravským pôvodom. Grafika kostolíka je umiestnená v kruhu symbolizujúci našu dobu, moment zachytený v pomyselnom cykle života stavby.