013-Barrera-Veronika-1

bodové hodnotenie: 8


Slobodné královské mestá (po latinsky: libera regiae civitas alebo len civitas) boli mestá v Uhorsku, ktoré mali svoju vlastnú samosprávnu a zákonodarnú moc. Jedným z miest, ktorému boli udelené výsady Libera regiae civitas uhorským králom Belom IV. bola Trnava.Mestské hradby definujú pôvodný štvorcový pôdorys mesta a zároveň sú královskou korunou. Ozdobné prvky koruny môžu nahradiť dnes už neexistujúce veže opevnenia. Mesto veží navštevované kráľmi pod sebou ukrýva rozsiahle podzemie a mnoho vínnych pivníc a sudov.