014-Bialová-Nina-1

bodové hodnotenie:


Dielo č. 1: Moravianska Venuša Venušu si asociujeme so ženskosťou. Keď sa však na tú Moraviansku pozeráme dnes, s nehou, ktorej sme sa od dôb Venu ší naučili, jej vypracovanie sa nám môže zdať pn1iš drsné. Celú grafiku tvoria kontrasty jemných a surových prvkov. Tieto majú tiež slúžiť ako symboly príbehu venuše. Od manuálneho vytesania z mamutieho kla, až po náhodné nájdenie pod úrodnou zemou.