Zásoba

istá osoba si na zimu pripravila bohatú slovnú zásobu