Zásoba

istá osoba si na zimu pripravila bohatú slovnú zásobu

Stories

certain person has prepared a rich supply of stories for the winter