Voľba

istá osoba stála pred sofistikovanou voľbou