Voľba

istá osoba stála pred sofistikovanou voľbou

Choice

certain person had real sophisticated choice