Vnútorný boj

istá osoba tak dlho zvádzala vnútorný boj až ho napokon celkom zviedla

Otázky

the questions of certain person were out of the question