Vnútorný boj

istá osoba tak dlho zvádzala vnútorný boj až ho napokon celkom zviedla