Trestný čin

istá osoba protiprávne zadržiavala smiech