Trestný čin

istá osoba protiprávne zadržiavala smiech

Illegal

certain person illegally held back a laugh