Napredovanie

istá osoba napredovala aj pri cúvaní

Advance

certain person advanced when reversing