Napredovanie

istá osoba napredovala aj pri cúvaní