Kultúra

istá osoba nebola o nič kultivovanejšia než pleseň na syre

Culture

certain person was as cultural as cheese mold