Kultúra

istá osoba nebola o nič kultivovanejšia než pleseň na syre