Cigy

istá osoba fajčila jednu od druhej a druhú od tretej