Cigy

istá osoba fajčila jednu od druhej a druhú od tretej

Cigarettes

certain person smoked next to each another