2018 TPT

Vizuálna identita 10. ročníka TPT.
Trienále plagátu Trnava sa na Slovensku koná bez prestávky od roku 1991. V roku 2018 som mal okrem organizácie a prípravy jeho 10. ročníka aj možnosť navrhnúť a realizovať jeho kompletnú vizuálnu identitu a všetky grafické výstupy.Hlavnými prvkami vizuálneho motívu 10. ročníka boli rímska číslica X, logo podujatia a skosená mriežka jednotnej veľkosti. Katalóg bol doplnený odnímateľnou priehľadnou fóliou s mriežkou, ktorá umožňovala jednoduché animovanie a dekódovanie rôznych grafík a nápisov analógovým spôsobom.
Rok: 2018
Úloha: identita a logo značky, redakčné a tlačové materiály, web a obrazovka
Moja rola: umelecký riaditeľ, dizajnér
Klient: Galéria Jána Koniarka v Trnave