2009-2021 BÁHONSKÉ NOVINY

Dizajn a vyhotovenie miestnych novín.
V obci, kde bývam, chýbal grafik, ktorý by pokračoval v príprave miestnych novín. Zobral som tú prácu a v priebehu rokov mierne experimentujem s médiami a občanmi. Napríklad na obálku Veľkonočných a vianočných novín vkladám hodnotné diela starých maliarov.
Rok: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Úloha: identita a logo značky, redakčné a tlačené materiály
Moja rola: umelecký riaditeľ, dizajnér, textár
Klient: Obec Báhoň