Pijú zebry v letnom teple
limonádu v tieni stromov.
Až keď teplo pominie sa,
pôjdu všetky naspäť domov.
Pobežia len cestu krátku,
späť na hlavnú križovatku.