Ver mi malý kamarát,
tiež by som si pospal rád,
vstávam ako veverička,
už ma čaká účtovníčka.