Jedna včielka, učiteľka,
nosila len pruhované tielka.
Trúd jej tajne písal básne,
plné hrubyek, ale krásne.