Stonožka šla do kina,
sto topánok čistila.
Musela však na to minúť
tri hodiny, dvadsať minút.