Zčistajasna z neba spadol ako kameň,
mysleli sme, že už je s ním amen.
Pýtate sa, ako môže z neba padnúť sokol?
Predvádzal sa, nepozeral, o oblak sa potkol.