Pýtala sa myš
či už spíš.
Ak nespíš,
so mnou hryz.