Našiel istý pes
kosť veľkú ako päsť.
Išiel si ju zasadiť,
že vyrastie mu šesť.