Malý pavúk v uchu
našiel skrýšu suchú.
Kým naň slnko zasvieti,
nájdeš ho tam spať v sieti.