Páv sa ľúbi, páv sa rád
s nikým nie je kamarát.
Vie vyskočiť aj na strom,
preto chce byť ministrom.