Kukala kukučka na sliepku,
ktorá sa pučila od smiechu,
keď mačka nabrala odvahu
vyľakať kukučku odzadu.