Raz, keď Ďuro ako drevo tvrdo spal,
na čelo mu niekoľkokrát ktosi zaklopal.
Pootváral všetky oči, ba aj hlavu vytočil,
kým milého návštevníka celkom nezočil.
Ja viem, že už tušíš, kto bol páchateľ,
to k Ďurovi na návštevu prišiel Pán ďateľ.