358-Zedníková-Aneta-2

bodové hodnotenie:


NÁVRH 3 – TRNAVSKÉ CENTRUMAko tretí motív som si vybrala centrum Trnavy reprezentujúce spoločenský život a ľudí, ktorí mu tento život vdychujú. Motív je vyskladaný z rôznych každodenných aktivít odohrávajúcich sa v meste, ktoré mu dodávajú jedinečnú atmosféru.V pozadí sa týčia dominanty mesta: Mestská veža, Kostol sv. Mikuláša a novovybudované kultúrne centrum Nádvorie, ktoré kultúrnym a komunitným spôsobom spája ľudí.