325-thomaswolf-1

bodové hodnotenie: 2


Prvá grafika má názov Holíčsko-Šaštínske panstvo Františka Štefana 1. Je inšpirovaná práve vzostupom tohto panstva po príchode rímsko-nemeckého cisára Františka Štefana 1., za ktorého zažilo miesto nevídaný rozkvet. Grafika v sebe nesie barokové prvky. V hornej časti grafiky sa nachádza Holíčsky zámok, pred ktorým stojí zapriahnutý koč s habsbursko – lotrinským erbom, dve postavy pred zámkom znázorňujú mýtickú lásku Františka Štefana so svojou manželkou, rakúskou cisárovnou, Máriou Teréziou. V strednej časti dominuje tzv. kačenáreň, ktorá odkazuje na slávnu minulosť spôsobu lovu kačíc na tomto mieste. Na pravej strane je odkaz na holíčsku fajansu, ktorej tradícia je taktiež príslušná tomuto miestu. Spodnú časť grafiky tvorí cisársky a kráľovský žrebčín. Tradícia chovu koní, ktorú tu založil ešte v 17. storočí Adam Csobor má nepochybne zaslúžené mieste na tejto grafike. Autori grafiky: Natália Hobothová, Martin Volčko, Tomáš Hajdušek