242-Pažáková-Nina-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň
PiešťanyPri prvom výtvarnom diele ,,Piešťany“ som chcela vystihnúť čo najviac zaujímavých možností oddychu, relaxu, športu a kultúry, ktoré mesto ponúka. Do stredu diela som nakreslila Barlolámača, ktorý patrí medzi najznámejšie pamiatky tohto kúpeľného mesta. Ako láme barlu, unikajú z nej kvapky. Kvapky zobrazujú vodu, ktorá je významným symbolom pre toto kúpeľne mesto, ktoré ma aj veľké množstvo zdravého bahna. V každej kvapke je zobrazené niečo iné. Či už sú to športové možnosti, relax a rezort kúpeľov, bahenná maska na tvári, alebo symbolický Barlolámač.