234-Pafčo-Dávid-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nezobrazuje príbeh

JASKYŇA DRINY

Je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Jaskyňa Driny sa nachádza v Smolenickom krase v Malých Karpatoch, v blízkosti rekreačného strediska Jahodník. Príbehy sú utkané z nití, ktoré sa vlnia, krížia, zapletajú niekedy aj pretrhnú. Preto je celé vyobrazenie návrhu v linkovej podobe kde sa celý pribeh skladá do jedného celku. Minimalistické stvárnenie má však aj podobu hry kedy si pozorovateľ má všímať aj maličké detaily a rozmýšľať nad celým dielom a tak nímať aj samotný príbeh.