129-Ižáková-Natália-4

bodové hodnotenie:


Názov diela je SALUBERRIMAE PISTINIENSIS THERMAE a rozpráva príbeh Piešťan.