122-Hricková-Nikola-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň, nezobrazuje príbeh

ZBER HROZNA

Druhou ilustráciou nadväzujem na vinárske tradície a zachovanie vinárstva v Hlohovci. Na ilustrácii je znázornený zber bieleho hrozna. Zač. 20.st. sa z Hlohovca vyvážalo najmä hrozno a rozvoj vinárstva nastal až v medzivojnovom období. Po r. 1989 sa potomkovia vinohradníkov snažili nadviazať na zašlú slávu vinohradníctva. V snahe dať o sebe vedieť, začali hlohovskí vinári r. 2003 organizovať „Hlohovskú ochutnávku vín“, od r. 2009 ako „Víno Hlohovec“, na podnet Pavla Tuturu bol založený r. 2006 „Cech vinárov Hlohovecka, o. Z.“, ktorý od r. 2007 organizuje „Fraštacké putovanie za vínom“ – r. 2010 ocenené ako najkrajšia vinárska akcia na Slovensku, podaktorí naši vinári boli prijatí do prestížneho združenia EVIRS – Európsky vinársky rytiersky stav, vo februári 2010 hostil Hlohovec LEGÁTFEST – stretnutie vinárov zo Slovenska, Maďarska a Rakúska…