101-Hesterová-Veronika-1

bodové hodnotenie:


Grafiku som navrhovala pre mesto Piešťany a nižšie uvádzam aj príbeh .. Štefan Hulman-Petrech oral svoje pole na Podkovici pri Moravanoch nad Váhom, zrejme sa ani veľmi nečudoval, čo mu to zem zrazu vypľula. Veď ľudia v okolí Piešťan boli už dávno zvyknutí bežne nachádzať pozostatky po pravekých lovcoch. Tunajšie termálne pramene zabraňovali zamŕzaniu Váhu, čo znamenalo pre zver celoročný prístup k vode. Pravekí ľudia, ktorí obývali dnešné Piešťany a okolie, mali vďaka horúcim prameňom zveri dosť, a tak mohli svoj čas venovať aj zhotovovaniu ozdôb a amuletov. Vytvárali napríklad sošky žien, ktoré mali zabezpečiť ochranu a pokračovanie rodu. Práve takúto sošku vyrezanú z mamutieho kla našiel moraviansky roľník. Moravianska venuša sa považuje za najstarší doklad výtvarného prejavu na Slovensku a najstaršiu známu plastiku zobrazujúcu človeka nájdenú na našom území. Jej historická hodnota je taká velká, že ju nie je možné vyčísliť. Moravianska venuša ako odkaz z histórie, ktorý sa zachoval vďaka termálnym prameňom a ukazuje na krásu, zdravie, umenie, úžasnú históriu to všetko sa stalo súčasťou tohto mesta.