094-Hanajíková-Viktória-1

bodové hodnotenie: 1


Ako hlavný motív ilustrácie som si vybrala Hvezdáreň Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci. Hlavným poslaním hvezdárne je popularizácia a vzdelávanie mládeže a širokej verejnosti v oblasti astronómie. Na túto činnosť je úzko naviazaná odborno-pozorovateľská činnosť, ktorej obsahom je konkrétna práca pri pozorovaní vesmírnych objektov, získanie dát, ich spracovanie a publicita. 

Na vrchu hlavy osobnosti Štefánika sa nachádza budova Hvezdárne a v jej kupole s hlavným ďalekohľadom stoja štyria zakladajúci členovia astronomického krúžku (piaty vchádza cez dvere), ktorí práve skúšajú tento nový ďalekohľad. Symbolizujú túžbu po vzdelaní práve v oblasti vesmíru. Postavu Štefánika som si vybrala nielen preto že sa rozhľadňa volá na jeho počesť, ale aj preto, lebo bol významný slovenský astronóm.