049-Császárová-Simona-1

bodové hodnotenie: 3


Secesný dom kultúry v Skalici z roku 1905 od významného architekta Dušana Jurkoviča sa dodnes zachoval a predstavuje jedno z jeho najvýznamnejš.ch diel. Stal sa centrom vzdelávania poľnohospodárov, remeselníkov a mešťanov v týchto časoch. Dnes udržiava kultúrne a folklórne tradície tohto mestečka.