010-Balaščáková-Eliška-1

bodové hodnotenie:


Pri tvorbe návrhu som sa inšpirovala príbehom zo žitného ostrova. Legenda hovorí o vílach, ktoré obývali tento kraj a pomáhali miestnym ľud’om. Ústredným motívom je práve ich kráľovná, víla I lona, sediaca pokojne v centre. Je charakteristická svojimi dlhými zlatými vlasmi, z ktorých pri tanci padal zlatý prach a zúrodňoval miestnu zem. V rukách drží lekno biele, symbol víl, ktoré odišli zo žitného ostrova po tom, čo sa mladý poľovník pokúšal prekabátiť vílu llonu. Pri kúpaní jej chcel ukradnúť rúcho, avšak bol odhalený a po vílach vo vode ostali iba lekná.Samotná Ilona je tvárou odvrátená od diváka, pozerá sa na svoju milovanú krajinu, navodzujúc akúsi nostalgiu. V pozadí je znázornený už súčasný svet, konkrétne vodný kolový mlyn Jána Maticzu v Tomášikove, v okolí lesy a pálky úzkolisté lemujúce breh na pravej časti.Spodný diel grafiky je venovaný podvodnému kráľovstvu víl, ktoré sa stratilo spolu s nimi. Je preto znázornené len vľavo, priamo pod kráľovnou, vytvárajúc akési prázdno na opačnej strane, pripomínajúc nám, že bezohľadným zásahom človeka do prírody môžeme prísť o veľa. Víla llona kraj však nadobro neopustila, iba sa premenená na labuť plaví medzi ostrovmi, na obrázku je preto stvárnená vo vode pri mlyne.Pri tvorení som použila len odtiene dvoch daných farieb (žltej a modrej) a ich prekrytím pri zhotovení risografiky rátam so zeleným odtieňom vody pod mlynom. V prípade potreby viem doplniť tretiu samostatnú farbu, alebo inak návrh ešte pozmeniť.Záverom sa Vám ešte chcem pod’akovať za príležitosť tvoriť na tento krásny príbeh. Ani neviete, koľko radosti mi to prinieslo!