Zvody

istú osobu z cesty zviedli scestné myšlienky

Guides

certain person misguidedly believed to any spiritual guides